Zapisz się na newsletter

Kotły przemysłowe

Vitomax 200-HW

Olejowe/gazowe kotły grzewcze. Wysokotemperaturowa wytwornica wody gorącej.

Znamionowa moc cieplna: 375 do 16200 kW
Vitomax200-HW.jpg
 

Vitomax 200 HW jest olejową/gazową wysokociśnieniową wytwornicą wody gorącej dla dopuszczalnych temperatur zasilania ponad 100°C, dopuszczalne nadciśnienie robocze 6,5, 8, 10, 13 wzgl. 16 bar (wyższe nadciśnienia robocze, do 25 bar – na zapytanie) – typowy kocioł do stosowania w ciepłowniach i zakładach przemysłowych:

- typ M236 - znamionowa moc cieplna: 375 do 2090 kW
- typ M234 - znamionowa moc cieplna: 2600 do 14000 kW

Przegląd zalet:


 • Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji i długa żywotność dzięki obszernemu płaszczowi wodnemu i dużym odstępom płomieniówek. Odstępy płomieniówek przewyższają wymagania minimalne dyrektywy FDBR. Ponadto duża pojemność cieplna zapewnia dobrą cyrkulację wewnętrzną i pewne przekazywanie ciepła.
 • Kocioł trzyciągowy o niskim obciążeniu komory spalania (< 1,3 MW/m3) – dzięki temu spalanie niskoemisyjne z niskimi emisjami tlenków azotu.
 • Oszczędny w zużyciu energii – sprawność kotła wynosi do 91%, zależnie od temperatury zasilania. Zwiększenie wykorzystania energii można podwyższyć przez przyłączenie ekonomizera kondensacyjnego Vitotrans 333.
 • Nieznaczne straty wypromieniowania dzięki wielowarstwowej izolacji cieplnej grubości 120 mm, izolowanemu czopuchowi i chłodzonej wodą ścianie przedniej.
 • Dopuszczenie wg europejskiej dyrektywy dla urządzeń ciśnieniowych 97/23/EG lub przepisów krajowych.
 • Niskie opory przepływu strony spalin dzięki konwekcyjnej powierzchni grzewczej z rur płomieniówkowych o dużej średnicy.
 • Wysoka dogodność serwisu dzięki chłodzonym wodą przewałom bez wymurówki i dużym drzwiom wyczystkowym.
 • Wysuwny wózek palnika, jako osprzęt dla kotłów do 6500 kW, ułatwia prace konserwacyjne i regulacyjne przy palniku.
 • Przystosowany do chodzenia pomost górny w zakresie dostawy – ułatwia montaż i konserwację i chroni izolację kotła przed uszkodzeniami.
 • Wstawka zasilania do zamontowania armatury pomiarowej, regulacyjnej i zabezpieczającej – w zakresie dostawy.
 • Szafka sterownicza Vitocontrol umożliwia wysterowanie wszystkich urządzeń regulacyjnych i sterujących kotła. Ponadto można, przez zastosowanie odpowiednich komponentów, wyposażyć kocioł do automatycznego, bezobsługowej eksploatacji z 24- wzgl. 72-godzinnym cyklem nadzoru wg TRD 604.

Kontakt

SALON FIRMOWY
ul. Mikołowska 166
43-100 Tychy
tel. (32)  7 800 800
fax (32)  7 800 900
e-mail: salon@viessmann.tychy.pl
 

Aktualności

Nowa oferta kredytowa Bank Ochrony Środowiska

Przeferencyjne kredyty we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska .
 

Kocioł na drewno VITOLIGNO 100-S

Szczególnie atrakcyjny cenowo kocioł grzewczy do opalania drewnem.